القواعد أو النحو 3 (M Jafar Shodiq)
(Qawaid / Nahwu 3)

Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mengetahui dan memahami kaidah-kaidah gramatikal bahasa Arab sebagai alat untuk melakukan dan aplikasi dalam analisis teks-teks Arab dalam studi ilmu-ilmu ke Islaman.

Untuk Kuliah Qawaid Hari, 23 November 2012 ditiadakan, diganti tugas: Jelaskan pengertian asalib nahwiyah meliputi uslub syart, uslub qasam, uslub ta'ajub, dan disertai dengan contoh masing-masing 3. (Tugas dikumpulkan dengan di Upload di form Tugas)

UJIAN TENGAH SEMESTER AKAN DILAKSANAKAN TGL 2 NOVEMBER 2012